Interventieaanvraag

Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact op. Lees de garantievoorwaarden onderaan deze pagina.


Garantievoorwaarden :

De garantie van het ventilatietoestel bedraagt 2 jaar (na factuurdatum van levering/plaatsing). De garantie eindigt uiterlijk 30 maanden na productiedatum indien de originele aankoopfactuur van het ventilatietoestel niet kan worden voorgelegd bij het aanvragen van een interventie.

De garantie beperkt zich enkel tot het naleveren van de vervangen onderdelen en/of tot het herstellen van bewezen productiefouten.

Indien de klant aanspraak wenst te maken op de garantie mag het toestel niet worden verplaatst of verwijderd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

De garantievoorwaarden komen te vervallen indien het toestel niet in geplaatst volgens de richtlijnen die kunnen teruggevonden in de montagevoorschriften. Deze worden standaard met het ventilatietoestel geleverd of kunnen geconsulteerd worden op onze website www.begetube.com onder Downloads – Handleidingen – Ventilatie