Regelsystemen voor vloerverwarming

Vloerverwarming als hoofdverwarming

Indien U opteert voor vloerverwarming als hoofdverwarming wordt de vloerverwarming zo gedimensioneerd dat ze voldoende warmte zal leveren om alle vertrekken volledig te verwarmen en dit zelfs bij extreem lage buitentemperaturen. Eventueel dient een bijkomend verwarmingslichaam te worden voorzien in de badkamer of in vertrekken waar het warmteverlies niet volledig kan worden gecompenseerd door de warmteafgifte van de vloerverwarming. Deze systemen, waarbij vloerverwarming als hoofdverwarming fungeert, worden vrijwel uitsluitend geregeld door een weersafhankelijke regeling, kortweg de WAR. Deze regelapparatuur werkt volledig autonoom op basis van de actuele binnen – en buitentemperatuur en corrigeert de watertemperatuur in functie van de warmtebehoefte.

Naast de gekende regelsystemen heeft Begetube enkele nieuwe gepatenteerde aansluitcombinaties  ontwikkeld waardoor vloerverwarming als hoofdverwarming op een heel eenvoudige manier kan worden verwezenlijkt en geregeld.

Combimix

Toepassing: ideale opstelling in c.v.-installaties met verwarmingslichamen op hoge en op lage temperatuur (bvb. combinatie van radiatoren en vloerverwarming).

Basisprincipe: De gewenste aanvoertemperatuur van de vloerverwarming wordt bekomen door het mengen van een hoeveelheid warm aanvoerwater op keteltemperatuur met een grotere hoeveelheid retourwater van de vloerverwarming. In dit systeem wordt, in tegenstelling met de systemen waarbij vloerverwarming wordt gebruikt als bijverwarming, de retourcollector van de vloerverwarming rechtstreeks verbonden met de retour van de verwarmingsketel waardoor een beter rendement van de installatie wordt bekomen.

Het grote voordeel van dit systeem is dat het zeer eenvoudig te monteren is, wat de installateur een enorme tijdswinst oplevert. Daarenboven wordt de plaatsing van een evenwichtscollector en/of een drie- of vierwegmengkraan volledig overbodig. Verder beschikt de combimix over alle noodzakelijke hydraulische instelkranen en is de unit voorzien van een geïntegreerde bypass waardoor een perfect uitgebalanceerd vloerverwarmingssysteem op een zeer eenvoudige wijze kan worden ingesteld.

Samengevat kunnen we stellen dat de combimix een zeer compacte en efficiënte regelunit is om uw vloerverwarming mee aan te sturen. Door het aanwenden van dit doordachte systeem kiest U resoluut voor een optimaal rendement van uw verwarmingsinstallatie.

Unimix

Toepassing: compacte en universele mengunit voor verwarmingsinstallaties op hoge tot zeer lage temperatuur.

Basisprincipe: De unimix is voorzien van een geïntegreerde thermostatische driewegmengkraan die permanent zorgt voor de juiste aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.  Mede door de integratie van een primaire en een secundaire bypass kan de unimix in praktisch alle verwarmingsinstallaties worden ingezet.  De mengkraan kan zowel met een elektromotor (0-10V of 230V) als met een thermostatische voeler worden geregeld.

De unimix is voorzien van 2 bolkranen die u toelaten om de vloerverwarmingsinstallatie eenvoudig en efficiënt te vullen en te ontluchten, af te proeven en te isoleren van de rest van de technische installatie.  Het op druk plaatsen van de verschillende vloerverwarmingskringen tijdens het aanbrengen van de chape hoeft dus geen tijdrovende zaak meer te zijn.

Uitbreiding: Elke kring kan voorzien worden van een thermisch motortje waardoor de verwarmingsinstallatie in verschillende zone’s kan worden opgedeeld en aangestuurd.  Bij deze toepassing zal het debiet doorheen de vloerverwarmingspomp variëren en raden wij u aan om een bypass met instelbaar drukverschil te monteren tussen de aanvoer- en de retourcollector.

Opgelet: Bij het gebruik van de unimix is de bovenste collector steeds de aanvoercollector!  Bij alle andere meng- en regelsystemen van BEGETUBE is de positie van deze collectoren net het omgekeerde (retourcollector bovenaan en aanvoercollector onderaan)

Multimix

Toepassing: modulaire mengunit voor het verdelen en individueel regelen van verschillende verwarmingskringen of zone’s in cv-installaties

Basisprincipe: de multimix bestaat uit een open verdeler en een aantal hoge of lage temperatuurmodules, of een combinatie van beide. Elke module is voorzien van een circulatiepomp en de nodige toebehoren waarmee elk circuit individueel en volledig onafhankelijk zal worden geregeld.  Om het aantal aansluitingen op de hoofdverdeler in overeenstemming te brengen met het aantal modules kan de hoofdverdeler modulair worden uitgebreid.

De voedingsleidingen van de ketel worden aangesloten op 1 van de 4* hoofdaansluitingen van de open verdeler.  Dit circuit, tussen de ketel en de hoofdverdeler, noemen we het primaire circuit.  Daarna worden de verschillende verwarmingskringen (bv. radiatoren, vloerverwarming, wandverwarming) een per een verbonden met de juiste pompgroep en vormen samen het secundaire circuit.  Belangrijk hierbij is dat er een hydraulische scheiding wordt gevormd tussen het primaire en het secundaire circuit waardoor de optimale werking van de cv-installatie wordt verzekerd.

  • Vermits elke verwarmingskring niet noodzakelijk dezelfde watertemperatuur vereist, werden er 2 verschillende pompmodules ontwikkeld:
    een pompgroep zonder mengkraan: voor de voeding van verwarmingslichamen die een hoge watertemperatuur vereisen (bvb. radiatoren) of voor de aansluiting van een boiler.
  • een pompgroep met 3-wegmengkraan: voor de voeding van verwarmingslichamen op lage temperatuur bvb. vloer- en wandverwarming.  Deze pompgroepen zijn voorzien van een geïntegreerde thermostatische 3-wegmengkraan waarop een servomotor of een thermostatisch voelelement met dompelvoeler kan worden geplaatst.

Opties: de pompgroepen kunnen ook zonder circulatiepomp of met een electronische pomp worden besteld.

* De voedingsleidingen kunnen aan de linker-, rechter-, boven- of onderkant worden aangesloten op de open verdeler

Verwarmingsinstallatie met driewegmengkraan

Vroeger werden de meeste verwarmingsinstallaties met vloerverwarming uitgerust met een driewegmengkraan om zo de gewenste (lagere) aanvoertemperatuur van de vloerverwarming te bereiken. Dit installatieconcept heeft haar degelijkheid bewezen maar toch is het dimensioneren en monteren van alle onderdelen een zeer tijdrovende bezigheid. Bovendien worden er steeds meer compacte en doordachte menggroepen ontwikkeld waardoor deze klassieke opstelling nog meer aan belang zal verliezen.

Verwarmingsinstallatie met vierwegmengkraan

Deze schakeling is nagenoeg identiek aan de voorgaande met dit belangrijke verschil dat we door het plaatsen van een vierwegmengkraan een hogere retourtemperatuur naar de ketel toe bekomen.

Vloerverwarming als basisverwarming

Niet iedereen wenst vloerverwarming als hoofdverwarming en opteert vaak voor bijkomende verwarmingslichamen in hetzelfde lokaal. Als u bijvoorbeeld uw vloerverwarming enkel wenst te gebruiken op koude winterdagen, dan is vloerverwarming als basisverwarming de juiste keuze. De verwarmde vloer zal zorgen voor een aangename basistemperatuur terwijl de overige verwarmingslichamen zullen instaan voor de levering van de benodigde bijkomende warmte om de kamer tot op de gewenste temperatuur te brengen.

Om het bovenvermelde verwarmingsprincipe praktisch te verwezenlijken heeft BEGETUBE voor U twee unieke regelsystemen ontwikkeld. Hierbij wordt de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming manueel ingesteld op de door U gewenste waarde.

Comfortcollector

Toepassing: eenvoudige opstelling waarmee we een kleine, compacte vloerverwarming kunnen integreren in een bestaande cv-installatie. De keteltemperatuur wordt gekozen in functie van het aantal vloerverwarmingskringen en bedraagt minstens 75°C.

Basisprincipe: In de bovenste collector van de comfortunit wordt warm water op keteltemperatuur gemengd met koud retourwater van de vloerverwarming. Om dit te verwezenlijken dient U alle retourleidingen van de vloerverwarming te verbinden met de bovenste collector. Enkel de aansluiting, die voorzien is van een thermostatisch regelelement met afstandsvoeler, wordt gevoed met warm water op ketel temperatuur. Hierdoor bekomen we een optimale menging in de bovenste collector tot de aanvoertemperatuur de vooraf ingestelde waarde heeft bereikt. Bovendien zijn alle BEGETUBE comfortcollectoren uitgerust met geïntegreerde thermostatische kranen waardoor U de circulatie in elke kring en op elk moment probleemloos kan onderbreken.

Uitbreiding: Op de retourcollector, die voorzien is van geïntegreerde thermostatische kranen, kunnen elektroventieltjes worden geplaatst waardoor een individuele regeling per kamer kan worden bekomen. Als U voor deze optie kiest, raden wij U aan om een bijkomende bypass te voorzien teneinde uw vloerverwarmingspomp tegen elke mogelijke oververhitting te beschermen. Een tweede additionele bescherming wordt bekomen door het plaatsen van een veiligheidsaquastaat die de pomp zal uitschakelen van zodra de maximaal toegelaten watertemperatuur wordt overschreden.

Dualmix

Toepassing: eenvoudige opstelling waarmee we een kleine, compacte vloerverwarming kunnen integreren in een bestaande cv-installatie. De keteltemperatuur wordt gekozen in functie van het aantal vloerverwarmingskringen en bedraagt minstens 75°C.

Basisprincipe: Het basisprincipe is vrijwel identiek aan het Comfortcollector regelsysteem met dit elementaire verschil dat de collectorgroep is uitgebreid met een externe aansluitcombinatie nl. de dualmix.

Dit regelsysteem bestaat uit 3 onderdelen nl. een thermostatische driewegmengkraan, een vaste bypass en een inregelkraan.

De thermostatische driewegmengkraan zal zorgen voor de juiste hoeveelheid warm aanvoerwater en wordt bijgevolg met de “M” poort (menging) tegen de bovenste collector gemonteerd. Het warme water op keteltemperatuur wordt aangesloten op de “+” poort terwijl de continue verbinding (vaste bypass) tussen de onderste en bovenste collector zorgt voor een bijkomend debiet via de “-” poort.

Het grote pluspunt van dit systeem is ongetwijfeld de bekomen voormenging waardoor de vloerverwarming sneller op temperatuur kan worden gebracht. Bovendien is er steeds een continue verbinding tussen de “-” en de “M” poort van de thermostatische mengkraan waardoor de circulatie doorheen de pomp steeds wordt verzekerd en de pomp tegen elke mogelijke oververhitting wordt beschermd.

Opmerking: Deze bescherming geldt enkel indien U de onderste inregelkraan van de dualmix niet volledig dichtschroeft.

Uitbreiding: De messing collectorgroep beschikt over geïntegreerde thermostatische kranen op de retourcollector. Op elk van deze kranen kan een elektromotor worden geplaatst waardoor een individuele temperatuursregeling per kamer kan worden bekomen.