Legsystemen wandverwarming

Wandverwarming als droog oppervlakteverwarmingssysteem

Dit systeem vergt een meer intensieve plaatsing dan het nat systeem, maar heeft als voordeel dat het meteen kan worden afgewerkt.

De praktische opbouw van het systeem is als volgt:

  • Plaats een houten lattenwerk tegen de snelbouwsteen of gebruik als basis metalen profielen waarmee o.a. lichte scheidingswanden worden opgebouwd. De juiste afstand tussen de verschillende profielen dient gekozen te worden i.f.v. de plaatsing van de verschillende systeemplaten. De positie van de verschillende panelen wordt weergegeven op het legplan.
  • Indien gewenst kan de vrije ruimte tussen de houten latten of de metalen profielen worden opgevuld met isolatiemateriaal. Bij gevaar voor inwendige condensatie in de constructie dient men een bijkomende dampdichte folie aan te brengen aan de warme zijde van de muur.
  • Nu kan er worden aangevangen met de montage van de systeemplaten volgens het legplan. Elke plaat is voorzien van een tand- en groefverbinding waardoor ze eenvoudig op elkaar kunnen worden geplaatst en vervolgens worden vastgeschroefd.
  • Plaats de metalen lamellen in de systeemplaten om de warmteverdeling te optimaliseren
  • Duw de alpex-duo buis in de groeven en werk het geheel bij voorkeur af met gipsvezelplaten of gipskartonplaten

Wandverwarming als nat oppervlakteverwarmingssysteem

Bij dit systeem wordt de buis in de pleisterlaag van de wand aangebracht.

De praktische opbouw van het systeem is als volgt:

  • Schroef geprofileerde U-latten op een regelmatige afstand en haaks op de plaatsingsrichting van de buis tegen de wand.
  • Duw de alpex-duo buis op de gewenste legafstand in de uitsparingen van de U-latten.
  • Breng een eerste pleisterlaag aan om alle leidingen en profielen te bedekken.
  • Breng vervolgens een wapening aan onder de vorm van een glasvezeldoek.
  • Breng een tweede pleisterlaag aan.