Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Begetube verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Cookies (zie cookiepolicy)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Begetube verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de (verkoops-)overeenkomst en het verlenen van een correcte service.
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het voeren van onze administratie, het naleven van onze wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze bedrijfsbelangen.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het monitoren van onze website in overeenstemming met onze cookiepolicy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indien u ons louter contacteert voor een vrijblijvende inlichting, zullen uw gegevens slechts 2 jaar bewaard worden.Plaats u bij ons een bestelling, dan zijn wij genoodzaakt uw gegevens te bewaren minstens gedurende de geldende wettelijke bewaartermijnen en/of minstens gedurende de loop van de wettelijke verjaringstermijnen, afhankelijk van welke van beide termijnen het langste is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Begetube zal uw gegevens enkel en alleen aan derden verstrekken  wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Begetube gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Indien u meer wil weten welke cookies wij gebruiken, verwijzen we u graag naar onze cookiepolicy

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@begetube.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, de beperking van de u betreffende persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begetube en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. In dergelijk geval zal Begetube u een identificatiebewijs vragen, teneinde met zekerheid te kunnen nagaan of de vraag wel degelijk van u als betrokkene komt.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@begetube.com.Daarnaast heeft u uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 B-1000 Brussel T: +32 (0)2 274 48 00 F: +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begetube neemt de bescherming van uw gegevens ernstig  en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@begetube.comBegetube N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Begetube N.V. behoudt zich het recht voor om huidige privacyverklaring te wijzigen, zo nodig.Contactgegevens:Begetube N.V.Kontichsesteenweg 53 – B2630 AartselaarTel: +32 870 71 40E-mail: info@begetube.com