Installatiemateriaal voor centrale verwarming, sanitair en ventilatie

Smart energy systems

Equimeter

In gebouwen met een centrale stookplaats is het volgens de huidige energiebesparingsnormen verplicht om temperatuurregeling en warmtetellers te voorzien. Die toestellen bieden een zekere autonomie aan de individuele gebruikers en maken het tegelijkertijd mogelijk om de verwarmingskosten eerlijk te verdelen over de bewoners.

Ivarsat

Voor distributiesystemen met een horizontaal circuit verdeelt Begetube satellietmodules die het verbruik van warmte en sanitair water direct meten met meters. Deze modules bieden een hele reeks functies om de verwarming te controleren. Er zijn twee oplossingen beschikbaar, namelijk een met driewegmengkranen voor installaties met een vast debiet en een met tweewegmengkranen voor installaties met een variabel debiet. Het aanbod voor verticale distributiesystemen steunt dan weer op indirecte meetinstrumenten met warmtekostenverdelers.

  • Meetmodules geleverd met systemen voor dynamische debietregeling om uitstekende werkingsomstandigheden te garanderen
  • Modules die zodanig ontwikkeld zijn dat ze zo weinig mogelijk plaats innemen en daardoor geschikt zijn voor de renovatie van bestaande systemen
  • Uiterst flexibele installatie
  • Wij helpen de klant bij het uitwerken van speciale configuraties van utilitaire modules