Smart energy systems

Equimeter

In gebouwen met een centrale stookplaats is het volgens de huidige energiebesparingsnormen verplicht om temperatuurregeling en warmtetellers te voorzien. Die toestellen bieden een zekere autonomie aan de individuele gebruikers en maken het tegelijkertijd mogelijk om de verwarmingskosten eerlijk te verdelen over de bewoners.